Verhuur
Vakantiewoningen
- Nièvre
- Saône-et-Loire
- Yonne
- Côte-d'Or

Chambres d'Hôtes
Logeren bij
- Vlamingen
- Nederlanders

Hotels wereldwijd
TGV
Vliegtickets
Reisbijstand &
Annulatieverzekering

Bourgogne
Meren - Les Lacs
Canal du Nivernais
Morvan
Watervallen
Watersporten
Musea
Markten
Steden en dorpen

Provence
Vakantiewoningen

Diverse
sitemap
e-mail

Artikelen
Waterrecreatie
Lac de Pannecière
Lac des Settons
Lac St Agnan
Lac de Chaumeçon
Kanaal van Nivernais
Waterval van Gouloux
Waterval van Narvau
Vaarvakanties
Rondvaarten
Watersport
Rafting - Raft
Hydrospeed
Sport
Paintball
Quad
Paardrijden
Fietsen
Avontuur - Adrenaline
Skydiving
Paramotor
Elastiekspringen
Fomule 1 - Motorace
Deltavliegen
Ontspanning
Ezeltochten
Huifkartochten
Wandeltochten
Wandelreizen
Luchtsport - In de lucht
Bungeespringen
Helikopter vlucht
Ballonvaart
Parachutespringen
Parapente
Sportvliegtuigen
ULM vluchten
Zweefvliegen
Leuk met de kinderen
Guédelon
Wandelen met ezel
Huifkar uitstappen
Rondvaarten
Kastelen - Burchten
Chateau de Corbelin
Palais Ducal de Nevers
Abdijen - Basilieken
Abdij van Cluny
Basilique Ste Madeleine
Abdij van Fontenay
Abdij van Pontigny
Museums
Bibracte
Hospice de Beaune
Guédelon
Unesco Werelderfgoed
Abbaye de Fontenay
Basiliek van Vezelay
Steden en Dorpen
Cluny
Beaune
Magny-Cours - F1
Vézelay
Montbard
Treigny
Pontigny

RELAX VAKANTIE BOURGOGNE

Vakantiehuisje met Hammam & Airco
Romantisch huisje net naast rivier en Canal du Nivernais : 4 pers
Riviertje en Tuin | Canal Nivernais | Huis | Terras | Interieur | Slapen | Tarieven | E-mail | Livre d'Or
HUURTARIEVEN PER WEEK
Referentie MOEM-01
Mont et Marré
Tarieven seizoen 2018
30/06/2018-01/09/2018 € 495
overige periodes per week € 395

Waarborgsom € 150
Eindschoonmaak € 40
Forfait energie per week € 30
Verplichte afname van bedlinnen aan 20 €/bed

badlinnen dient te worden meegebracht door de huurders.

Voorschot van 50% te betalen bij de reservering. Saldo dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode volstort te zijn.

De verhuring is per week van zaterdag 15u00 tot zaterdag 11u00.

Huisdieren zijn toegelaten.

HOE RESERVEREN ?

U kan per mail of schriftelijk een reservatie aanvragen, welke ook bindend is.
Telefonische reservaties worden niet aangenomen.

In uw mail of brief moeten volgende zaken vermeld staan :

" Wij wensen volgende vakantie-accommodatie te reserveren "

Naam
Volledig adres
Telefoonnummer en of GSM-nummer ( GSM nummer is belangrijk om door te geven indien wij u dienen te bereiken tijdens uw verblijf of op de heenreis naar de Bourgogne )
Periode die u wenst te huren
Referentie MOEM-01
Namen en leeftijd van het reisgezelschap

Vermelding van :

“ Wij hebben kennis genomen van de algemene huurvoorwaarden beschreven op de website en gaan akkoord met de inhoud ervan. “

Na de schriftelijke goedkeuring van de eigenaar bevestigen wij uw reservatiel en sturen u de nodige documenten op per mail.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
Vakantiewoning in Mont et Marré
Referentie MOEM-01

Duur

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder . De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit.

Betaling

Betalingen gebeuren op volgend adres:

WEBGIDS b.v.b.a.
Plotersgracht 30, 9000 GENT
Bank: KBC Gent Zeehaven.
Rekeningnummer: 737-0159382-54.
IBAN: BE42 7370 1593 8254
BIC: KREDBEBB

Vermelding : voorschot of saldo + MOEM-01 + huurdata.

- Het voorschot dient betaald te worden binnen de 10 dagen na de bevestiging van de reservering.
- Het saldo van de huursom, de waarborg, en kosten voor energieverbruik en eindschoonmaak, dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aankomst middels bankoverschrijving.
- Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode.

 

Waarborg

De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,….. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken, en met een maximum van 2 maand na verstrijken van de huurperiode, deze maximum termijn laat toe telefoonkosten af te rekenen. In het merendeel van de gevallen wordt de waarborg binnen de week teruggestort.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Het feit dat de verhuurder de waarborg ontvangt, maakt deze evenwel geenszins verantwoordelijk tegenover de eigenaar, voor schade berokkend aan het gehuurde goed door de huurder. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.

Prijs

De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huurprijs in generlei mate in onkosten te brengen van één of ander inkomen.

Annulering door de huurder

Een reservering is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden beschreven op onze site.

Indien de huurder binnen de 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van 50 € aangerekend.
Bij annulering later dan 10 dagen na de reservering gelden volgende annuleringsvoorwaarden :

Annuleringsvoorwaarden :

Indien de huurder op de voorziene dag het gehuurde goed niet betrekt, om welke reden dan ook, staat het de verhuurder vrij deze opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode. Bij het niet betrekken van het gehuurde goed door de huurder zal het reeds betaalde voorschot definitief aan de verhuurder toekomen en blijft het saldo altijd opeisbaar. In ieder geval blijft het voldane voorschot verworven als minimum schadevergoeding.

Wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen.

Annulering door de verhuurder

Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren dan wordt de betaalde huursom en/of waarborg terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

In geval de verhuurder het door de huurder ondertekend contract en/of het voorschot niet heeft ontvangen binnen de 10 dagen na de datum van ondertekenen door de verhuurder , vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de verhuurder vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.

Opzegging

Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, waarborg, verbruikskosten of schoonmaakkosten tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder , binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten.

Schoonmaak

De huurders dienen de woning opgeruimd en veegvrij achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

Andere bepalingen

1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven.

2. De huurder dient zich bij aankomst aan te melden op de afgesproken uren. Vroegtijdige afhaling wordt niet aanvaard tenzij goedkeuring door verhuurder .

3. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder over te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.

4. De verhuurder behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.

5. De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.

Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder . Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis..

6. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.

7. De huurder mag in geen geval in lavabo’s, douche, toilet zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.

8. Gelieve bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten. Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, ‘eau de javel’ of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten kunnen verstoren is ten strengste verboden.

9. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verantwoordelijke te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Indien niet bereikbaar kan de verhuurder gecontacteerd worden. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.

10. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder . Hij wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van lakens en persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.

11. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan vastgesteld in het contract, tenzij akkoord van verhuurder . Bij overtreding daarvan kan de verhuurder een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden.

12. Huisdieren dienen te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

13. De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

14. Het is ten strengste verboden te barbecuen op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden.

15. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, …

16. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed te gebruiken als een goede huisvader, het bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.

17. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00).

18. De verhuurder en/of eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

19. De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.

20. Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Geschillen

Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken Gent of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.